Ekstraordinær generalforsamling

14-09-2021

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ekstra ordinær generalforsamling d. 28.09.21 kl 18.30.

 

Dagsorden.

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere

2. Indstilling af vedtægtsændringer

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 2 stk

4. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Formand Line Nørgaard

 

Bestyrelsen indstiller tilføjelse til vedtægt §11:

Generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist elektronisk, såfremt der er nedsat forsamlingsforbud eller tilsvarende af myndighederne, der ikke muliggør fysisk fremmøde. Der skal være mulighed for anonym afstemning.

 

Der vil efter generalforsamlingen være medlemsmøde for dem som har lyst til at deltage i dette.

Hvor der bla. vil blive arbejdet videre med Klubbens ånd, og værdier fra brainstorm på seneste medlemsmøde, se evt. referat her fra på hark.dk.

Der vil også blive talt om HARK hobby horse club, hvor bestyrelsen ønsker sparring fra medlemmer.