Det er vigtigt,at rammerne for klubbens medlemmer er så trygge som overhovedet muligt. Derfor er det nødvendigt, at der er stor fokus på sikkerheden i klubben. Af samme årsag er ”Sikkerhed først” en af Dansk Ride Forbunds værdier.

For at kunne være en klub under Dansk Ride Forbund skal klubben have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt at klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag. Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement og kan aldrig underkende dette.

Implementeringen af en sikkerhedsvejledning kræver, at der jævnligt tales sikkerhed på de forskellige møder f.eks. bestyrelsesmøde, forældremøde eller staldmøde. Det er vigtigt at alle frivillige og eventuelle ansatte støtter op om sikkerheden og er med til at fremstå som de positive eksempler. Et sæt sikkerhedsregler bør være let tilgængelige for alle medlemmer ved direkte udlevering, synlighed på opslagstavler og hjemmeside.

Klubben er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne. Ifald klubben ikke har udformet et sæt sikkerhedsregler i henhold til forbundets kraveller sikkerhedsreglerne ikke er implementeret i klubben, kan forbundet efter en skriftlig advarsel indstille klubben til eksklusion jf. forbundets vedtægter § 18.

Klubben værer nye medlemmer via SOME, og derfor gør vi opmærksomme på at billeder taget klubbens martrikel bruge i forretningsøje på SOME, hvis du ikke ønsker dette tages kontakt til mail@hark.dk.

Klubbens faciliteter generelt

Krav: