Generalforsamling 2020 udsat igen pga. Covid19

21-11-2020

Kære alle HARK-medlemmer

Nye restriktioner giver HARK en svær start på det nye år

Med virkning fra den 6. januar 2021 har myndighederne indført skærpede nationale restriktioner og risikoniveauet i de danske myndigheders varslingssystem er hævet fra niveau fire til niveau fem.

Restriktionerne betyder bl.a.:

Det betyder bl.a., at der ikke må ske afholdelse af generalforsamlinger. Bestyrelsen udskød til en start afholdelsen af den ordinære generalforsamling fra december 2020 til januar 2021 – og nu udskydes den igen.

På grund af den ekstraordinære situation som Danmark pt. befinder sig i - og på daværende tidspunkt befandt sig i, som følge af Corona-pandemien, fandt bestyrelsen, en saglig grund til at udskyde generalforsamlingens afholdelse til et senere tidspunkt, for ikke at udsætte foreningens medlemmer for en unødig risiko for smitte. Dette ser bestyrelsen fortsat som en saglig grund samtidig med at det pt. ej heller lovgivningsmæssigt er muligt at afholde den.

Gennemførelse af generalforsamlingen, på et senere tidspunkt, er og var, i dette tilfælde lovligt, og dermed ikke et brud på vedtægterne, selvom generalforsamlingen ikke er blevet afholdt i henhold til vedtægternes formelle krav (senest 10. december).

Indkaldelse til en ny generalforsamling vil på et senere tidspunkt ske efter de sædvanlige regler for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

De skærpede restriktioner gælder frem til foreløbig den 17. januar 2021, men forventningen er, at de kan blive yderligere forlænget. Derfor har bestyrelsen besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling til bestyrelsen vurderer, at denne forsvarligt kan afvikles.

Den siddende bestyrelse fortsætter indtil den udsatte generalforsamling har været afholdt. Bestyrelsen træffer i denne ”ventetid” ikke andre beslutninger end dem, som hører til almindelig drift eller er uopsættelige beslutninger – og har ikke gjort det siden 11. december 2020.

Vi håber, at regeringens nye tiltag hurtigt får den ønskede effekt, så restriktionerne kan lempes, så vi igen kan mødes i HARK og så vi ligeledes kan få afviklet den ordinære generalforsamling.

Siden foråret 2020 har det været reglen snarere end undtagelsen, at bestyrelsen har været nødt til at aflyse planlagte aktiviteter. Derfor håber vi, at I fortsat vil bakke op om foreningen. Medlemmernes og sponsorens økonomiske bidrag har betydning for, at foreningen kan fortsætte på den anden side af corona-krisen.

De nye restriktioner kræver en dyb indånding, og savnet efter foreningslivet i HARK er stort.

Sammen er vi stærke!

Bestyrelsen i HARK