Ændringer i køb af privatundervisning pr 1/2-2021

24-01-2021

Kære privat/springrytter i HARK.

Vi har nu brugt nogle måneder på, at evaluere på det nye medlems- og betalingssystem. Vi er super glade for det og kan forstå på mange medlemmer, at det er gengældt.

Det er dog ikke helt gået som håbet mht. privatundervisningsdelen og vi har oplevet, at der fortsat har været mange tvivlsspørgsmål. Det har vi naturligvis taget til efterretning, og efter at have talt med supporten til systemet, vælger vi derfor, at ændre på denne del, for at gøre det så brugervenligt som muligt.

Fra og med 1/2-2021 skal privat/springundervisning købes som en webshopvare fra undervisningsgang til undervisningsgang. Vi anbefaler, at man køber ydelsen så tæt på undervisningstimen som muligt (for at undgå at man får betalt for en ydelse, som man af den ene eller anden årsag (fx. halt hest eller afmelding fra underviseren) ikke modtager).

Prisen for springning ved Rudie, bliver ændret en smule, da der ikke længere vil være differentieret priser ud fra antal gange pr. måned man rider.

Fremover koster 1 undervisningsgang følgende:

hold 135 kr.

enetime 270 kr.

Betalingskvittering skal forevises til underviseren og/eller bestyrelsen på forlangende.

Planlægning/aftale om undervisning skal fortsat foregå med underviseren forud.

Der er ikke et opsigelsesvarsel for privat/springryttere, som der er for den almindelige elevskole.

Man skal fortsat have betalt halkort (ikke dagskort) samt medlemskontingent.

Vi håber at ovenstående gør det hele lettere for brugeren fremover.